Początki Kancelarii Radców Prawnych WOJEWODA Spółka Partnerska sięgają roku 1994 r., kiedy to radca prawny Marek Wojewoda otworzył w Gliwicach Kancelarię Radcy Prawnego, przekształconą później w Kancelarię Radców Prawnych WOJEWODA Spółka Partnerska po dołączeniu partnera radcy prawnego Jolanty Wojewoda – Srokosz.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych, podatkowych, świadcząc pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. Na co dzień zajmujemy się również prawem zamówień publicznych, reprezentując interesy wykonawców robót budowlanych oraz prawem przewozowym. Nieobce są nam problemy obrotu instrumentami finansowymi.

Nasza Kancelaria gwarantuje Państwu rzetelną i fachową obsługę, świadczoną w atmosferze pełnej życzliwości i wzajemnej przyjaźni. Zdajemy sobie sprawę, że za pozornie pozbawionymi życia przepisami prawnymi zawsze stoi człowiek, który ma prawo żądać, żeby zobaczyć w nim człowieka, a nie tylko ustawodawczą formułkę czy też kolejny numer na wokandzie.